Paslaugos

Buitinės paslaugos
Apgyvendinimas, skalbimas, lyginimas, smulkus drabužių taisymas, kambarių tvarkymas/valymas ir kt.
Maitinimas
Organizuojamas 4 kartus per dieną, pagal gyventojo poreikį maistas tiekiamas valgykloje ar asmens kambaryje, teikiama pagalba valgant (jei reikia - maitinama).
Sveikatos priežiūra
Pirmos pagalbos suteikimas/ iškvietimas ištisą parą; nuvežimas pas šeimos gydytoją ar kitus specialistus arba jų iškvietimas, vaistų nupirkimas, jų išdalijimas, vaistų suleidimas, lašelinių pastatymas, kraujospūdžio, deguonies kraujyje matavimas, deguonies, šviesos terapijos, kt.
Asmens higienos poreikių tenkinimas
Prausimas, maudymas, palydėjimas į tualetą, kitų asmens higienos poreikių tenkinimas.
Socialinio darbo paslaugos
Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, individualaus socialio globos plano sudarymas,priežiūros (slaugos) poreikio vertinimas, gyventojų turimų įgūdžių palaikymas/ atstatymas, savarankiškumo skatinimas.
Laisvalaikis ir užimtumas
Įvairių lauko, stalo žaidimų, gimtadienių ir kt. švenčių organizavimas. Meno kolektyvų, ugdymo įstaigų koncertai, parodos ir kt. veikla.
Pažintinių funkcijų ir fizinio aktyvumo palaikymas
Kineziterapeuto ir ergoterapeuto paslaugos.
Įstaigoje dirbantys specialistai
Socialiniai darbuotojai; Bendrosios praktikos slaugytojai; Slaugytojo padėjėjai; Ergoterapeutas; Kineziterapeutas.