Socialinio darbo paslaugos

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, individualaus socialio globos plano sudarymas,priežiūros(slaugos) poreikio vertinimas, gyventojų turimų įgūdžių palaikymas/ atstatymas, savarankiškumo skatinimas, visų klausimų, susijusių su asmens gerove, sprendimas.