Apie mus

Muniškių globos namai

Mes visada pasiruošę Jums padėti

Nuo 1995 metų gyvuojantys Muniškių globos namai, kurie įsikūrę atokiau nuo Kauno miesto šurmulio, nedideliame Muniškių kaime, Kauno rajone, teikia ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatyti specialieji poreikiai.

Globos namų darbuotojai gyventojams teikia kompleksinę pagalbą: teikia sveikatos priežiūros paslaugas, skatina ir palaiko jų turimus įgūdžius, savarankiškumą ir saviraišką, organizuoja užimtumą bei kuria pasitikėjimu ir pagarba grįstus tarpusavio santykius.

Patikėkite savo artimųjų priežiūrą mums! Mūsų namuose visuomet dirba profesionali darbuotojų komanda, gaminamas šviežias maistas ir skiriamas nuolatinis dėmesys mūsų globotiniams.

Misija

Profesionaliai teikti paslaugas, atsižvelgiant į nuolat kintančius paslaugų gavėjų poreikius.

Vizija

Moderni, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, kurioje dirba profesionalų komanda adekvačiai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius bei nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę.

Tikslai

  1. Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią kompleksinę pagalbą paslaugų gavėjams.
  2. Atsižvelgiant į Globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų užimtumą bei saviraišką.
  3. Siekti, kad teikiamos socialinės globos/slaugos paslaugos atitiktų kintančius paslaugų gavėjų poreikius ir kokybės standartus.

ĮSTAIGOJE DIRBANTYS SPECIALISTAI:

  • Socialiniai darbuotojai
  • Bendrosios medicinos praktikos slaugytojai
  • Slaugytojo padėjėjai
  • Ergoterapeutas
  • Kineziterapeutas

Mūsų įstaigos vieši dokumentai, įstatai ir ataskaitos: 

Norite daugiau sužinoti apie mus – aplankykite mus socialiniame tinkle facebook: