Image

Viešoji Įstaiga Muniškių globos namai

Nuo 1995 metų gyvuojantys Muniškių globos namai, kurie įsikūrę atokiau nuo Kauno miesto šurmulio, nedideliame Muniškių kaime, Kauno rajone, teikia ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatyti specialieji poreikiai.
  • Trumpalaikė socialinė globa
  • Ilgalaikė socialinė globa

Teikiamos paslaugos

Mūsų profesionalūs specialistai pasirūpins visomis būtinomis socialinės, medicininės ir buitinėmis paslaugomis.
Maitinimas
Organizuojamas 4 kartus per dieną, pagal gyventojo poreikį maistas tiekiamas valgykloje ar asmens kambaryje, teikiama pagalba valgant (jei reikia – maitinama).
Buitinės paslaugos
Apgyvendinimas, skalbimas, lyginimas, smulkus drabužių taisymas, patalpų valymas ir kt.
Asmens priežiūra ir slauga
Nuolatinė priežiūra 24 val per parą, pagalba orientuojantis patalpose, lydėjimas į tualetą, prausimas ir maudymas bei kita asmens higiena, gulinčių gyventojų mobilizavimas neįgaliojo vežimėliu, asmeninių daiktų priežiūra ir kambario tvarkymas.
Sveikatos priežiūra
Pirmos pagalbos suteikimas/ iškvietimas ištisą parą; nuvežimas pas šeimos gydytoją ar kitus specialistus arba jų iškvietimas, vaistų nupirkimas, jų išdalijimas, vaistų suleidimas, lašelinių pastatymas, kraujospūdžio, deguonies kraujyje matavimas, deguonies, šviesos terapijos, kt. procedūros
Socialinio darbo paslaugos
Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, individualaus socialio globos plano sudarymas,priežiūros(slaugos) poreikio vertinimas, gyventojų turimų įgūdžių palaikymas/ atstatymas, savarankiškumo skatinimas, visų klausimų, susijusių su asmens gerove, sprendimas.
Laisvalaikis ir užimtumas
Gyventojų dienos užimtumo organizavimas (siuvimas, mezgimas, piešimas, dailės darbai, muzikos klausymas, dainavimas, skaitymas,stalo žaidimai ir pan.) Įvairių švenčių ( valstybinių, religinių, gimtadienio) organizavimas. Meno kolektyvų, ugdymo įstaigų koncertai ir parodos.
Pažintinių funkcijų ir fizinio aktyvumo palaikymas
Kineziterapeuto ir ergoterapeuto paslaugos.
Įstaigoje dirbantys specialistai
Socialiniai darbuotojai; Bendrosios praktikos slaugytojai; Slaugytojo padėjėjai; Ergoterapeutas; Kineziterapeutas.

Kiekvienas turi turėti galimybę turėti orią senatvę.

Apgyvendinimas mūsų globos namuose

Kad galima būtų gyventi mūsų globos namuose reikia šiek tiek informacijos. Daugiau