Socialinės globos kaina

Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 1460,00 € per mėnesį.

Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl Demencijos/Alzheimerio ligos ar kito psichikos sutrikimo – 1460,00 € per mėnesį.

Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam dėl somatinių susirgimų nustatytas antrojo lygio specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis – 1280,00 € per mėnesį.