Socialinės globos kaina

Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam nustatytas specialusis poreikis slaugai ir didelių specialiųjų poreikių lygis – 1460,00 € per mėnesį.

Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis ir vidutinių specialiųjų poreikių lygis – 1280,00 € per mėnesį.