Socialinės globos kaina

Nuo 2024 m. sausio 1 d. 

Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 1540,00 € per mėnesį.

Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl Demencijos/Alzheimerio ligos ar kito psichikos sutrikimo – 1540,00 € per mėnesį.

Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam dėl somatinių susirgimų nustatytas antrojo lygio specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis – 1410,00 € per mėnesį.